En ny strategi börjar ta form

Från vänster: Maria Huglen, Karin Strömqvist Bååthe, Anna Celsing, Tilda Avesson, Michael Holm, Martin Pernheim, Eva Johansson, Kent Andersson, Erik Vesterlund, Kristiina Pekkola, Johan Ericsson De Ryst, Julia Hamliton, Klara Rönnebrand, Kristin Johansson. Foto: Michail Tonkonogi.

Under 2012 implementerade Svenska Judoförbundet (SJF) sitt nya strategiska program Vision 2020 med de högt uppsatta målen 20 000 medlemmar, 2000 nya kvinnliga medlemmar, 200 träningslokaler, 20 stycken riksutbildningar och 2 OS-medaljer. När 2020 nu börjar närma sig sitt slut är det dags att blicka fram mot nya visioner och mål för att fortsätta att utveckla svensk judo.

Under helgen 19-20 september samlades Svenska Judoförbundets förtroendevalda och anställda/arvoderade för en intensiv strategihelg för att arbeta vidare med vision, mål, handlingsplan och aktiviteter för de närmaste åren med SJF:s nya strategiska program, Vision 2030.

Arbetet leddes av processledaren Anna Celsing, som även hjälpt förbundsstyrelsen i det förberedande arbetet med Vision 2030 som inleddes i augusti 2019.

Strategihelgen genomfördes på konferensanläggningen Steningevik i Märsta. Förutom strategiarbete stod även kataträning, Judo4Balance-träning och samarbetsövningar på agendan.

Nästa steg i det strategiska arbetet är att bryta ner visionsmålen i delmål, formulera operativa mål för SJF:s organisation samt att förbereda hur förslaget ska presenteras på Ledarkonferensen i januari och på Förbundsmötet i mars. På det förbundsmötet kommer Vision 2030 att behandlas och beslutas.

Två stycken står och målar på en tavla på ett stativ.
Akrylmålning var en av de kreativa samarbetsövningarna under helgen. Här skapar Klara Rönnebrand och Karin Strömqvist Bååthe sin tolkning av Vision 2030. Foto: Kristin Johansson.

Skribent: Kristin Johanson.