Nordiska mästerskapen 2020 inställt

Bild över Reykjavik. Många hus i förgrunden, hav och berg i bakgrunden.

Nordiska mästerskapen 2020 var tänkt att genomföras i Reykjavik i april men blev på grund av coronapandemin framflyttat till september. Nu kommer beskedet mästerskapet tyvärr ställs in. Därmed blir det inget nordiskt mästerskap under 2020.

Förhoppningen är istället att kunna genomföra NM 2021 i Reykjavik i april nästa år.  Diskussioner pågår och mer information kommer längre fram.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Pixabay.