Digital närvaroregistrering av LOK-stödsaktiviteter

Från och med den 1 juli 2020 blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt, enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS).

Beslutet innebär att en förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt så att aktiviteterna och deltagarna finns i IdrottOnline senast den dag då ansökan ska skickas in (25 augusti för våren och 25 februari för hösten).

Den digitala närvaroregistreringen gör det enklare för föreningen att skicka in sin LOK-stödsansökan och kan göras direkt i IdrottOnline eller från något av de system som har inläsning till IdrottOnline. Dessutom har RF släppt en ny mobilapp för att göra det ännu lättare att närvaroregistrera digitalt direkt.

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) finns till för att stötta föreningsdriven barn- och ungdomsidrott och kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till ett specialidrottsförbund som tillhör RF och har verksamhet för medlemmar i åldrarna 7–25 år.

Läs mer om LOK-stödet och de fördelar som beslutet om digital närvaroregistrering innebär på Riksidrottsförbundets hemsida. Vissa RF/SISU-distrikt erbjuder även webbföreläsningar för klubbadministratörer med fokus på bland annat den digitala närvaroregistreringen, kontakta ditt distrikt för mer information.

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: AdobeStock