Ansökan öppen för stipendiet ”Bra träningskompis”

Två händer möts och håller varandra om handleden i en hjälpande gest.

Nu är ansökan öppen för att söka stipendium ur den nya fonden ”Bra träningskompis” som förvaltas av Svenska Judoförbundet. Stipendiet är på 2000 kr och delas ut till två ungdomar av olika kön som utmärkt sig genom att vara just en bra träningskompis. Ansökan sker klubbvis. Sista ansökningsdag är 10 juni.

Historien bakom fonden ”Bra träningskompis”

Judoklubben Jinkei – ”den lilla klubben med det stora hjärtat”, startade sin verksamhet 2003. Under alla år delade göteborgsklubben ut ett vandringspris hette ”Bra träningskompis” till en av medlemmarna. Priset gick till den medlem som under året utmärkt sig särskilt genom att vara en bra träningskompis – en som hjälpt sina medtränande att utvecklas, en som ställt upp, en som spridit glädje och en som levt upp till judons värdegrund.

I hela 16 år pågick Judoklubben Jinkeis verksamhet, men 2019 upphörde klubben. Det beslutades då att inrätta en fond till dess minne. Fonden heter ”Bra träningskompis” och förvaltas av Svenska Judoförbundet.

Syftet med fonden

Syftet med fonden är att uppmuntra kamratskap mellan judoka. Fokus hos stipendiaterna ska ligga på att finnas där för andra, hjälpa och utveckla andra och att verkligen värna om judons värdegrund. Stipendiet riktar sig till alla judoka, både motionärer och tävlande. Eventuella tävlingsresultat eller liknande har ingen betydelse för att få stipendiet, utan fokus ligger på omtanken om andra och att leva efter judons värdegrund.

Utdelning från fonden

Stipendiet är på 2000 kr och delas ut två gånger per år, till två ungdomar av olika kön. Utbetalning sker till stipendiatens klubb som i sin tur distribuerar pengarna till stipendiaten. Beslut om vilka som erhåller stipendiet tas av fondens styrelse.

Ansökan om stipendium

Ansökan är öppen till och med 10 juni och görs klubbvis via särskilt formulär.

Alla klubbar som är ansluta till Svenska Judoförbundet har möjlighet att skicka in en ansökan. Klubben kan ansöka om stipendium för maximalt två medlemmar per sökomgång. Medlemmarna ska vara av olika kön.

Nästa ansökningsperiod öppnar under december 2020.

Kriterier för att kunna söka pengar ur fonden:

•                    Sökande klubb ska vara medlem i Svenska Judoförbundet.
•                    Stipendiekandidaten ska vara medlem i den sökande klubben.
•                    Kandidaten ska vara mellan 11 och 16 år och ha utmärkt sig för att vara en bra träningskompis.
•                    Kandidaten ska ha en god kunskap om judons värdegrund och leva efter den både i och utanför dojon.

Har ni någon eller några som ni vill nominera från er klubb?  Fyll i och skicka in er ansökan senast 10 juni.

Kontakt:

Kent Andersson, ordförande för fonden ”Bra träningskompis”.
Tel: 070-348 62 22.
E-post: kent.andersson@judo.se

Publicerat av: Kristin Johansson.
Bild: Adobe Stock.