Kompensationsstöd för idrottsföreningar

Mellan den 1 maj – 15 maj kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för idrottsföreningar från Riksidrottsförbundet. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningarnas överlevnad att fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Med särskild vikt på aktiviteter som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Det föreningar kan söka stöd för är evenemang och verksamhet som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.

I ansökan ska det tydligt redovisas vilken verksamhet och vilka evenemang som drabbats med ekonomiska underlag för de kostnader och förväntade intäkter som gått förlorade samt eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Ansökan gör ni i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel mellan 1 maj – 15 maj.
Läs igenom kriterierna och mer information om stödet noggrannt innan ni skickar in er ansökan.
För frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se.

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: AdobeStock

Meny