Föreningsenkät med anledning av coronakrisen

Den 16 april öppnar Riksidrottsförbundet (RF) en enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på deras ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag i RF:s dialog med regeringen och kommunen för kommande stödinsatser. Svenska Judoförbundet uppmanar alla judoklubbar att svara på enkäten.

I enkäten ombeds idrottsföreningar att uppskatta de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medfört för hela föreningens verksamhet under perioden 12 mars–30 juni, inom följande områden:

– Evenemang och tävlingar
– Träningsverksamhet 
– Föreningens ekonomi
– Aktuella åtgärder

Enkäten finns i IdrottOnline och föreningarna kommer att få info i nyhetsbrev från RF under torsdagen (16/4). Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller huvudadministratör. Sista svarsdag är 30 april.

Mer information om hur föreningen fyller i enkäten.

Skribent: Kristin Johansson.