Lugnande besked om LOK-stödet

Många föreningar kämpar just nu med den negativa påverkan som coronaviruset har på idrotten. Ett lugnande besked från RF är dock att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för föreningarna.

Spridningen av Covid-19 kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser för många idrottsföreningar. Som ett litet ljus i detta mörker lämnade Riksidrottsförbundet (RF) igår den 17 mars ett positivt besked- det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, kommer inte att minska trots att det blir färre aktiviteter i föreningarna. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019 vilket innebär att RF kommer att betala ut mer per sammankomst och deltagare, så föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd i år som om verksamheten hade rullat på som vanligt.

Här kan du läsa hela nyheten om LOK-stödet från Riksidrottsförbundet och följa SJF:s löpande uppdateringar om läget.

Skribent: Klara Rönnebrand
Foto: Alf Tornberg