Bildförklaringar från IJF om hur reglerna ska tolkas

Sedan några år finns ett häfte där IJF med bilder illustrerar hur reglerna ska tolkas. Nu har det kommit en uppdatering, se nedan. Bra för coacher, tävlingsaktiva och förstås även för domare.

Här finns häftet som PDF.