Zongraderingen i Stockholm flyttad till 14/12

Zongraderingen i Stockholm som skulle genomföras söndagen 15 december är framflyttad en dag till lördag 14 december. Berörda aktiva är informerade.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Pixabay.