Judoförbundets inställning till elitverksamhet för unga

Med anledning av att det finns grupper utanför Svenska Judoförbundets landslagsorganisation och fristående från våra klubbar som rekryterar och bjuder in till elitinriktad verksamhet för barn och yngre ungdomar,  vill vi förtydliga Svenska Judoförbundets (SJF) inställning när det gäller träning och tävling för barn och ungdomar under 15 år.

Målet med en elitsatsning i judo ska vara att prestera på topp som senior. För att kunna göra det krävs det att den aktive tränar på ett sätt som är hållbart i längden både fysiskt, socialt och mentalt. Det har visat sig att tidig specialisering inte leder till bättre prestationer som vuxen. För barn upp till 12 år bör träningen inriktas på lek och rörelseglädje och träning av allmänna fysiska färdigheter och judoteknik. Tävling bör ske relativt sparsamt och i närområdet. Vi anser att barn inte ska tävla internationellt. Undantagsfall är mindre tävlingar som arrangeras i närheten där barnet bor.

För tonåringar under 15 år är vår hållning att den allmänna träningen bör fortsätta med mer komplexa judoövningar och kompletteras med introduktion till fysträning. Tävlandet bör ske regionalt och nationellt. SJF har ingen rankinglista för U15 och inte heller något svenskt mästerskap för den ålderskategorin. Det beror på att vi inte tror att det bidrar till att så många som möjligt blir så bra som möjligt som vuxna judoutövare.

En för tidig specialisering och elitsatsning är inte en genväg till de utvecklingsgrupper i ålderskategorierna U18 och U21 som vi har i vår landslagsorganisation. Det försvårar snarare än förbättrar möjligheterna att nå till judolandslaget som senior. När det gäller utformningen av barn och ungas idrottande rekommenderar vi att man följer RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och när det gäller barn och ungas judoutövande att man utöver RF:s anvisningar följer SJF:s utvecklingstrappa och landslagsorganisationens program.

Kristiina Pekkola, förbundsordförande Svenska Judoförbundet
Robert Eriksson, landslagschef Svenska Judoförbundet


Bild: VM i Tokyo 2019 för seniorer. Foto: Marina Mayorova, IJF.
Publicerat av: Kristin Johansson.