Styrketräning, fystester och teknik i fokus på landslagets läger för U18 och U21

Under helgen 4–6 oktober samlades ett trettiotal inbjudna kadetter och juniorer på landslagets Judo skapar vinnare-läger i Lindesberg. Fokus låg på fystester, styrketräning och teknik, men även landslagsorganisationens ståndpunkt till aktiv viktminskning förtydligades.

Under helgen arbetade deltagarna mestadels i två grupper. Första gruppen inledde träningslägret med fystester, medan den andra gruppen var på judomattan och tränade på grundläggande newaza- och tachi-waza-principer.

Halvvägs in i helgen fick grupp nummer två kliva in i styrkerummet, där de tränade skivstångsteknik och fick prova på olika basövningar för styrketräning. Gruppen som började helgen med fystester arbetade istället med greppteknik på mattan. Under lördagen genomfördes ett gemensamt randoripass där båda grupperna deltog.

Under helgen togs också den viktiga frågan om viktminskning upp och hur ungdomarna ska förhålla sig till det. Landslagsledningen är tydlig i sin ståndpunkt och vill se en förändring i kulturen kring viktminskning:

När det gäller ungdomar, främst i U18-kategorin och nedåt, avråder vi helt till aktiv viktminskning. Viktkänsliga idrotter (som judo) är överrepresenterade i användandet av ohälsosamma viktminskningsmetoder, vilket inte bara påverkar prestationsförmågan utan kan också påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Men framförallt är ungdomar en särskilt utsatt grupp för att utveckla ätstörningsbeteenden som sedan kan följa dem upp i åldrarna, kommenterar förbundstränare Johan Berg.

Han fortsätter:

Då vi arbetar för att fostra framtidens OS-medaljörer är det viktigt för oss att skydda våra ungdomar genom att jobba med en kulturell förändring där mer fokus ligger på att långsiktigt utvecklas fysiskt, tekniskt och mentalt.

Ledare på lägret var Johan Berg, Victor Carlsson och Jesper Hultgren.

Härnäst väntar europacup och träningsläger i Györ för U18, 15-20 november.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Jesper Hultgren.