Svensk Judo och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete – ska förebygga fallolyckor hos äldre

Bildtext: Genom att träna styrka, balans och fallteknik ges äldre möjlighet att bygga upp trygghet och säkerhet för att undvika att falla. Foto: Annika Krus.

Svenska Judoförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har inlett ett samarbete inom ramen för Judo4Balance för att lära äldre att falla på ett säkert sätt för att öka tryggheten i vardagen. På kursen tränar deltagarna muskelstyrka, balans och fallteknik i syfte att förebygga fallolyckor och minska skadorna om ett fall ändå sker. Kursen leds av licensierade instruktörer från Svenska Judoförbundet.

Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem. Varje år sker 270 000 fallolyckor varav 1 500 leder till dödsfall. En av de mest utsatta grupperna är äldre. Fyra personer över 65 år dör varje dag på grund av fallolyckor.

”Med stigande ålder får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Många som varit med om en fallolycka vittnar om hur rädslan för att falla igen har begränsat deras liv. Med rätt träning kan individen åter ta kontroll över sin kropp och stärka tilliten till sin egen förmåga”, förklarar Julia Hamilton, instruktör och konceptutvecklare för Judo4Balance.

Med hjälp av Judoförbundets program Judo4Balance startar Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm kurser i falltrygghet för äldre tillsammans med lokala judoklubbar. Kursdeltagarna träffas en gång i veckan under 8 veckor. Varje tillfälle består av 45 minuter teori och 45 minuter träning i styrka, balans och fallteknik. Kursen leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått Svenska Judoförbundet Judo4Balance-instruktörsutbildning. Kursens teori utgår från Socialstyrelsens material ”Tips för att förhindra fallolyckor” samt Studieförbundet Vuxenskolans material ”Balans i livet”.

Kurserna kommer att hållas på tre orter i Stockholm under hösten: Birkastan, Bromma och Skarpnäck. Förhoppningen är att framöver kunna utvidga samarbetet till fler regioner i landet.

”Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm är glada för samarbetet med Judoförbundet. Framförallt riktar vi oss till vår medlemsorganisation SPF Seniorerna, men kurserna är öppna för alla äldre. Vi hoppas att vårt samarbete kan inspirera andra delar av landet och bidra till äldres hälsa och trygghet!”, säger Åsa E Jonsson, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.

Vad är Judo4Balance?

Judo4Balance är namnet på Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning. Programmet är utvecklat av en expertgrupp bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas Högskola. Samtliga i expertgruppen är judotränare med svart bälte. I Judo4Balance ingår balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. Målsättningen är att minska antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av fall från låg höjd med minst 50 % jämfört med grupper utan fallpreventiva insatser.

Falltrygghet för äldre är ett av Svenska Judoförbundets tre fallpreventiva program. De två andra programmen är Fallkompetens i arbetslivet och Fallkunnighet för barn (7-12 år).

Kurser i falltrygghet för äldre ges förutom genom det här samarbetet även på lokala judoklubbar runtom i Sverige samt genom ett samarbete med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Till kurserna.
Mer om falltrygghet för äldre.
Till pressmeddelandet.

Skribent: Kristin Johansson.