Mark Johansson och Nicolina Pernheim tilldelas elitidrottsstipendium

Mark Johansson och Nicolina Pernheim är två av 75 elitaktiva som tilldelas Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium på 50 000 kr för deras satsningar på elitidrott kombinerat med studier på eftergymnasial nivå.  

Idag offentliggjorde Svenska Riksidrottsförbundet vilka som blev 2019-2020 års Elitidrottsstipendiater. På listan fanns judokan Mark Johansson och parajudokan Nicolina Pernheim. I år var det 391 sökande och 75 elitaktiva som tilldelas stipendiet.

Mark Johansson är med i Svenska Judoförbundets landslagsverksamhet, i utvecklingsgrupp U21, och är ett av framtidshoppen inom svensk judo. Utanför judo studerar han till idrottskonsulent vid Bosöns idrottsfolkhögskola.

”Mark är en stor talang som vi hittills bara fått se glimtar av. Skador har under en lång tid hindrat honom från att nå sin fulla potential. Mark har visat en stark vilja och driv under den tunga skadeperioden och det gläder mig att han i och med det här stipendiet får ett extra ekonomiskt stöd. Det har han gjort sig förtjänt av”, kommenterar förbundstränare Johan Berg.

Nicolina Pernheim är Sveriges mest framgångsrika parajudoka genom tiderna. Hon har tränat judo sedan 4-årsåldern och siktar nu mot sitt fjärde paralympics. Parallellt med elitsatsningen lägger hon också stor vikt vid studierna. Hon är legitimerad fysioterapeut från Göteborgs universitet och var den första blinda studenten på programmet. Sedan 2018 studerar hon en masterutbildning med inriktning på synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i sydost-Norge.

Om RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2019-2020
Elitidrottsstipendiet är ett samarbete tillsammans med Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Genom elitidrottsstipendiet hoppas RF och Svenska spel kunna så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för landslagsutövare så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Syftet med stipendiet är kunna ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären. 

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium har deltats ut sedan 1980, och många framgångsrika idrottare har fått stipendiet. 

  • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till ca 75 aktiva. 
  • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.  
  • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan. 
  • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut).
  • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa.

Läs mer om Elitstipendiet och se hela listan av stipendiater på RF:s webb.

Huvudbild: Från vänster: Mark Johansson, Nicolina Pernheim. Foto: Alf Tornberg.
Skribent: Kristin Johansson.