Kristiina Pekkola utsedd till ledamot RF:s internationella råd

Svenska Judoförbundets ordförande Kristiina Pekkola har blivit utsedd till en av ledamöterna i Riksidrottsförbundets internationella råd för att vara med och driva och utveckla svensk idrott på den internationella arenan.

Idrott utövas i hela världen och är något som binder samman människor från olika nationer och kulturer. En stor del av idrottspolitiken som påverkar svensk idrott bedrivs internationellt vilket gör att det är viktigt att Sverige har en stark representation och aktivt tar ställning i frågor som diskuteras i dessa forum. Nu får svensk judo en representant i Internationella rådet genom SJF:s förbundsordförande Kristiina Pekkola. Kristiina har tidigare arbetat med idrottsfrågor internationell, bland annat som ordförande för European Woman in Sport som arbetar för en jämställd sport mellan könen och är en del av EU-sport Commision.

”Det ska bli oerhört spännande och inspirerande att tillsammans med de personer som blivit tilldelade uppdraget verka för att göra en skillnad för svensk idrott. Redan 2012 då jag hade uppdraget som ordförande i European Women in Sport, fick jag insyn och lärdomar kring hur man i Bryssel hanterar frågor kring good governance, mångfald och inkludering. Detta har jag sedan dess fortsatt att jobba med och är en av mina drivkrafter, det goda ledarskapet i alla forum”, kommenterar Kristiina Pekkola.

Internationella rådet

Internationella rådets uppgift är att vara Riksidrottsförbundets styrelses referensorgan i internationella frågor och frågor om internationella evenemang. Det innebär bland annat att:

  • Vara rådgivande och diskutera svensk idrotts strategier för att stärka svensk idrotts inflytande i europeiska och internationella organisationer
  • Påtala för styrelsen viktiga internationella idrottspolitiska frågor
  • Vara rådgivande i frågan hur Sverige ska kunna arrangera fler internationella idrottsevenemang och idrottsmöten.
  • Särskilt följa utvecklingen vad avser korruption och andra misshälligheter inom internationella förbund samt för styrelsen avge förslag på hur svensk idrott kan bidra till Good Governance.

Rådets medlemmar utses av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas styrelser (RS och FS) hösten efter ett riksidrottsmöte (RIM). Mandatperioden är två år eller till dess styrelsen efter kommande RIM utser ett nytt råd.

Mer information om RF:s internationella arbete och om Internationella rådet.

Skribent: Kristin Johansson.
Foto: Alf Tornberg.