Förtydliganden och preciseringar i tävlingsreglerna

I sommar har IJF tagit fram en ny version av Sport and Organisation Rules, SOR, där tävlingsreglerna är en del. Det är inget direkt nytt, men en hel del preciseringar och förtydliganden som inte fanns med i den tidigare upplagan. Nya dokument finns tillgängliga i form av domarregler samt dräktregler.

  1. De tävlande måste frivilligt rätta till sina dräkter mellan Mate och Hajime annars kan de få Shido; Art. 9:4 – 5 och Art. 18:19.
  2. Nya bilder som visar hur Shido ska delas ut när dräkten inte fixats till frivilligt; Art. 4:11.
  3. Nya bilder som visar övergång från tachi-waza till ne-waza; Art. 10.
  4. Olika fall där osae-komi inte är tillåtet, när domaren ska säga mate när de tävlande kommer utanför tävlingsområdet och att det i osae-komi aldrig är tillåtet att hålla endast runt huvudet/nacken utan kontroll av minst en arm; Art. 17 slutet.
  5. Att göra kullerbytta framåt vid kata-guruma när uke ligger på toris axlar eller rygg ger Hansoku Make; Art. 18:1 – Hansoku Make.
  6. Vid direkt Hansoku Make för förseelse mot Judons anda får den tävlande inte fortsätta i tävlingen.
  7. Förtydliganden beträffande 30 sekundersregeln; Art. 19.
  8. Skada orsakad från en judoka från andra mattan eller från något föremål utanför mattan; Art. 20:4 – 5.