Svensk Judo och Korpen i samarbete – ska hjälpa äldre mot fallolyckor

Bildtext: Genom att träna styrka, balans och fallteknik ges äldre möjlighet att bygga upp trygghet och säkerhet för att undvika att falla. Foto Jens Arenhill.

Varje år sker 270 000 fallolyckor och 1 500 leder till dödsfall. En av de mest utsatta grupperna är äldre.

Nu startar Svenska Judoförbundet och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ett samarbete för att utbilda äldre personer att falla på rätt sätt. På kursen tränas styrka, balans och fallteknik för att bygga upp en trygghet och säkerhet för att undvika att falla och minska skadorna ett fall ändå sker. Målet är att halvera antalet personer som behöver vård efter ett fall.

Med hjälp av Svenska Judoförbundets falltrygghetsprogram Judo4Balance kommer Korpen att starta gruppträningar för seniorer tillsammans med lokala judoklubbar där licensierade fallinstruktörer från Judoförbundet och korpinstruktörer håller i träningspassen.

Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem. Varje år sker 270 000 fallolyckor, 70 000 leder till sjukhusvård och 1 500 personer dör på grund av ett fall. En av de mest utsatta grupperna är äldre.

När vi blir äldre blir musklerna svagare, balansen försämras och synen förändras. Det innebär också att man spänner sig och kroppen blir inte lika följsam. Med rätt träning kan den som är äldre ta kontroll över sin kropp och förmåga, förklarar Kristiina Pekkola som är förbundsordförande på Svenska Judoförbundet.

Licensierade fallinstruktörer från Judoförbundet och korpinstruktörer håller i träningspassen. Foto Jens Arenhill.

För att få maximal effekt på träningen behöver gruppen träna 1-2 gånger i veckan under 10-16 veckor. Passen omfattar både fall-, styrke- och smidhetsträning. Deltagarna får genom kursen dubbelt medlemskap, både i en korpförening och i en judoklubb.

Vårt samarbete med Svenska Judoförbundet är ett lysande exempel på hur två förbund kan dra nytta av varandras unika kompetenser. Vi kommer att sprida den här möjligheten ut i vår landsomfattande organisation och hjälpa igång de föreningar som vill starta, säger Eva Bjernudd, generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

För mer information:
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Judo4Balance Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se.

Eva Bjernudd, generalsekreterare Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, 073-440 65 09.

Skribent: Kristin Johansson.