Nicolina Pernheim blir ambassadör för Sightsavers 

Bildtext: Nicolina Pernheim på SM 2018. Foto: Alf Tornberg.

Sightsavers inleder ett samarbete med paralympiern Nicolina Pernheim för att inspirera kvinnor med synnedsättning att tro på sin förmåga, kräva sina rättigheter och att skapa engangemang och lust att träna judo.

Nicolina Pernheim som ambassadör
Nicolina Pernheim är en mångfacitterad kvinna som har ett stort engagemang för synnedsattas rättigheter. Hon är själv blind sedan födseln och var endast 4 år när hon började med judo. Idag är hon 27 år gammal och satsar mot sitt fjärde paralympics! Parallellt med elitsatsningen har hon nyligen legitimerats som fysioterapeut och även påbörjat sin masterutbildning inriktad på synpedagogik och synrehabilitering.

Som ambassadör för Sightsavers i Sverige vill jag kunna inspirera unga människor runt om i världen att tro på sin förmåga, visa hur mål i vardagen kan leda framåt och skapa möjligheter i livet. Jag är imponerad av effekten av arbetet runt ögonhälsa och inkluderande utbildning. Är det något som är viktigt så är det att tjejer med synnedsättning och andra funktionsvariationer får möjlighet till utbildning i låg- och medelinkomstländer, säger Nicolina Pernheim.

Nicolina Pernheim under träning med landslaget. Foto: Alf Tornberg.

Judo för synskadade kvinnor i Indien
Sightsavers bedriver program och påverkansarbete i mer än 30 länder runt om i världen och arbetar alltid med jämställdhet inom alla verksamhetsområden;  ögonhälsa, inkluderande utbildning, social inkludering samt försummade tropiska sjukdomar.

I Indien har Sightsavers genom ett flerårigt specialprojekt erbjudit kvinnor med synnedsättning judoträning, där flera gått vidare till nationella tävlingar. Nästa steg är att kunna erbjuda dessa kvinnor instruktörsutbildning för att de i sin tur ska kunna möjliggöra för andra unga kvinnor med funktionsvariationer att lära sig självförsvar. Judoträningen bidrar till en ökad tilltro till den egna förmågan och därmed kraft att skapa ett självständigt liv.

Med Nicolina Pernheim som ambassadör kan vi garanterat engagera fler unga, speciellt flickor, till att både kräva rätten att få tillgång till utbildning och skapa lust till att träna judo. Vi ser i vår verksamhet att utbildning leder till ökad kraft att utveckla en egen plattform i vuxenlivet för personer med funktionsvariationer och judo är ett verktyg för att skapa trygghet i vardagen, säger Cornilla von Plomgren, verksamhetschef för Sightsavers i Sverige och Norden.

Om Sightsavers
Sightsavers är en internationell organisation som arbetar i mer än 30 låg- och medelinkomstländer för att förhindra blindhet, återställa syn och med att främja och kämpa för social integration och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag finns det 36 miljoner blinda människor i världen och 75% av all blindhet kan förebyggas eller botas. För mer information om Sightsavers i Sverige, besök www.sightsavers.se.

Skribent: Kristin Johansson, kommunikatör.