Förbundsmötet 2019

Förbundsmötet 2019. Foto: Karin Strömqvist Bååthe.

Svenska Judoförbundets förbundsmöte hölls den 2 mars 2019 på Scandic Continental i Stockholm. Mötesordförande var Tomas Eriksson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Mötet flöt på smidigt eftersom det bara hade kommit in en motion och för att det inte fanns några andra kandidater än de som valberedningen föreslog.

Svenska Judoförbundets sittande ordförande Kristiina Pekkola blev omvald till ordförande och Caroline Österman blev nyvald som ledamot i förbundsstyrelsen istället för Helene Karlsson som avgick som ledamot. Andra som omvaldes som ledamöter var Michael Holm och Johan Ericsson. Vid det konstituerande mötet efter förbundsmötet utsågs Michael Holm och Ida Lindgren till vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Årsstämman fick även celebert besök av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson som höll ett anförande om strategi 2025 för svensk idrott. Han meddelade att svensk judo redan nu ligger bra till i relation till det strategiska arbetet för idrottsrörelsen. Björn Eriksson berättade även om de utredningar i olika frågor som gjort under 2018 inom Svensk idrott. Förslagen som baseras på utredningarna presenteras på Riksidrottsmötet i maj 2019.

Kristiina Pekkola omvaldes till ordförande för Svenska Judoförbundet vid Förbundsmötet 2019. Foto: Alf Tornberg.
Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, besökte förbundsmötet och pratade om strategi 2025 för den svenska idrottsrörelsen. Foto: Alf Tornberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Kristin Johansson