Fallprojektet Judo4Balance stärks upp med ytterligare resurser inför 2019

Intresset för fallkompetens och falltrygghet hos allmänheten blir allt större och Svenska Judoförbundet får in förfrågningar från hela landet för att hålla i grupper. För att kunna möta efterfrågan och stötta klubbarna i deras viktiga arbete att starta upp grupper har Judo4Balance-projektet stärkts upp centralt med ytterligare två medarbetare, Maria Huglen och Julia Hamilton. Därtill kommer även fler licensierade fallkompetens- och trygghetsledare att utbildas under 2019.

Judo4Balance-projektet består av tre områden: fallkunnighet för barn, fallkompetens i arbetslivet och falltrygghet för äldre. Under 2018 har framförallt projektet fallkompetens i arbetslivet slagit igenom stort. Fallkompetens i arbetslivet görs i samarbete med AFA Försäkringar och projektet har fått stor uppmärksamhet i media, speciellt under vintertid när fallolyckorna ökat på grund av halkan. Flera judoklubbar och instruktörer har varit med i både tv, tidningar och radio för att prata om hur judons allsidiga träning och kunskap inom fallteknik kan förebygga fallolyckor.

Från vänster: Julia Hamilton, Karin Strömqvist Bååthe och Maria Huglen. Foto: Privat.

Inför 2019 har Judo4Balance-projektet utökats centralt med ytterligare två medarbetare, Maria Huglen och Julia Hamilton. Maria kommer senast från Landstinget i Sörmland där hon arbetade som hälsoutvecklare. I Judo4Balance kommer hon arbeta heltid som assisterande projektledare inom området fallkompetens i arbetslivet.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att få kombinera mitt intresse för hälsofrämjande arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete med mitt judointresse. Jag ser med spänning fram emot Judo4Balance fortsatta utveckling där vi verkligen omsätter judons värderingar i praktiken. Förutom att bidra till stor samhällsnytta ökar vi också kännedomen om vår fina sport och attraherar nya medlemmar, säger Maria Huglen.

Julia Hamilton var med i Judo4Balance-projektet redan från starten då hon satt med i gruppen som tog fram konceptet. Hon kommer nu att stärka upp projektet på deltid parallellt med sitt andra arbete som fysioterapeut. Julia kommer framförallt arbeta med falltrygghet för äldre samt med fallkompetens inom vård- och omsorgsbranschen.

– Min hjärtefråga i Judo4Balance är falltrygghet. Inget kan slå känslan av att stå på mattan och coacha duktiga pensionärer till en bättre balans, styrka och självtillit som fallträning ger! I mitt arbete som fysioterapeut träffar jag varje dag personer som lider av konsekvenserna av ett fall, inte bara i form av benbrott utan också i form av sämre livskvalité och berövad självständighet. För mig är Judo4Balance en viktig samhällsinsats som svensk judo gör.

I övrigt fortsätter Karin Strömqvist Bååthe som övergripande projektledare för Judo4Balance och professor Michail Tonkonogi från Dalarnas Högskola fortsätter med uppföljande forskning av projektet. Svenska Judoförbundets nya kommunikatör Kristin Johansson kommer även att stötta upp projektet med kommunikativa insatser.

Från Judo4Balance-instruktörsutbildnng. Foto: Alf Tornberg.

Förutom utökningen av personalstyrkan centralt kommer även fler falltrygghetsledare att utbildas under 2019. En utbildning har redan genomförts i Borlänge i januari och under våren kommer ytterligare två utbildningar att hållas, en i Mölndal och en i Kristianstad. Det finns även planer på ytterligare utbildningar under hösten.

Läs mer om Judo4Balance-programmen
Falltrygghet för äldre
Fallkompetens i arbetslivet
Fallkunnighet för barn