Valberedningens förslag till förbundsmötet 2019

Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 2:a mars 2019

Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är att styrelsen fungerar väl, med tydliga planer och visioner som de jobbar efter.

Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2019:
Ordförande:      Kristiina Pekkola                   ställer upp för omval
Kassör:              Kent Andersson                    vald till 2020
Ledamot:           Michael Holm                       ställer upp för omval
Ledamot:           Ida Lindgren                         vald till 2020
Ledamot:           Johan Ericsson                     ställer upp för omval
Ledamot:           Eva Johansson                     vald till 2020
Ledamot:           Helene Karlsson                    avgår

Valberedningens förslag till årsmötet 2019
Sveriges föreningar och distrikt ska på årsmötet 2019 välja ordförande och tre (3) ledamöter. Helene Karlsson avgår efter sju år i styrelsen och vi tackar henne för hennes insats för svensk judo under dessa år!

Valberedningens förslag till ordförande:
– Kristiina Pekkola, omval till 2021
Inga andra har nominerats.

Valberedningens förslag till ledamöter:
– Michael Holm, omval till 2021
– Johan Ericsson, omval till 2021
– Caroline Österman, nyval till 2021.

Enligt stadgarna ska valberedningen även tillkännage vilka andra kandidater som blivit nominerade till förbundsstyrelsen och tackat ja till att ställa upp om de blir valda. Inga andra har dock nominerats till valberedningen.

Presentation av Caroline Österman

Caroline Österman

Hösten 1999 var jag på min första judoträning i Halmstad där jag är uppvuxen. Jag tyckte det var fantastiskt roligt och jag blev fast. Mina första 10 år inom judon bestod av mycket träning och tävlingar. Tävlade både nationellt och internationellt, satsade väldigt hårt under dessa år. Efter gymnasiet blev det några flyttar och judon fick ta en paus. När jag sedan flyttade till Dalarna blev Hedemora JK klubben jag hamnade i. Tränade, var tränare och satt i styrelsen där men efter några år blev det att lämna och ta mig an nya utmaningar samt byta klubb till Borlänge JK. Jag är idag distriktstränare för Dalarna och sitter i instruktörsutskottet vilket är väldigt spännande.

Jag ser mig som glad och fokuserad och tycker om att ha många bollar i luften. I skrivande stund är katan i extra stort fokus då jag ska försöka gradera till 2 Dan dagen efter årsmötet. Annars brinner jag för att få ungdomar att stanna kvar inom judon på ett eller annat sätt. Utöver judo tränar jag handboll, har ett butiksjobb i Avesta där jag bor och försöker ha skoj och göra nya saker så ofta jag kan.

Klubbtillhörighet och erfarenhet
Klubb: Borlänge JK (tidigare Hedemora JK och JK National)
Erfarenhet från klubbledning: Hedemora JK
Erfarenhet från distrikt: Ansvarig distriktslaget Dalarna
Erfarenhet från nationell nivå: Ledamot i Instruktörsutskottet

Övriga val
Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till revisor och revisorssuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska Judoförbundets disciplinnämnd.

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:
Revisor (auktoriserad): omval av Håkan Andersson, Baker Tilly (till 2020)
Revisor: omval av Lars Andersson, Stockholm (till 2020)

Revisorssuppleant (auktoriserad): omval av Per Strömberg, Baker Tilly (till 2020)
Revisorssuppleant: omval av Marko Ahola, Tyresö (till 2020)

Valberedningens förslag till Disciplinnämnd:
Ordförande: Malin Nordin, omval till 2021
Ledamot: Erik Sjulander, omval till 2021
Ledamot: Agneta Nyvall, omval till 2021
Ledamot: Per Sahlqvist, vald till 2020
Ledamot: Eddy Åberg, vald till 2020

Om förbundsmötet så önskar så ställer hela valberedningen också upp för omval.

Valberedningen
Björn Nyberg, Stockholm (ordförande)
Mio Rodrigo Blomqvist, Göteborg
Anders Bengtsson, Kristianstad
Annika Sandin, Luleå
Patrik Wennerland, Stockholm

/Valberedningen

Länk till handlingarna till 2019 års förbundsmöte