20 miljoner extra till idrotten under 2019

Riksdagen har beslutat att Riksidrottsförbundet får ett tillskott på 20 miljoner kronor för idrott för äldre i statens stöd till idrotten för 2019.

Strax innan jul kom det glädjande beskedet att Riksidrottsförbundet (RF) inför 2019 får 20 miljoner i form av nya medel för en satsning på idrott för äldre! Anslaget ökas alltså med 20 miljoner kronor 2019–2021 för en satsning på träning för äldre, ett så kallat ”Äldrelyft”. Äldrelyftet ska syfta till att ge fler äldre chansen till fysisk aktivitet och träning och därigenom förbättra livskvaliteten, öka hälsan och samtidigt främja gemenskap och ge möjlighet att få ett sammanhang. Dessa medel ska nyttjas i samverkan med de nationella pensionärsorganisationerna.

RF har nu tillsatt en arbetsgrupp för att förbereda hur idrotten kommer att ta sig an det nya uppdraget från regeringen.

Totalt sett får idrotten 2019 en medelstilldelning på 1 974 311 000 kr. Detta skall jämföras med 1 954 311 000 kr inför 2018 (sedan fick RF ut 10 miljoner extra i samband med vårändringsbudgeten i april månad detta år och dessa pengar finns inte med i årets budget).

I övrigt innebär regleringsbrevet inför 2019 inga större förändringar jämfört med årets medelstilldelning. Det är också glädjande att konstatera att idrotten får behålla våra särskilda medel för etableringsarbetet och för insatserna i segregerade områden.