Allt fler och högre dan-grader inom svensk judo!

Svensk judo växer, inte bara till antalet utan också i kvalitet. En sak som visar det är att det är fler och fler som graderar till svarta bälten och till högre dan-grader.

I helgen var det riksgradering Stockholm och zongradering i Kristianstad. Sammanlagt graderades 27 stycken i Stockholm och 9 stycken i Kristianstad. 

Riksgradering i Stockholm 2018-12-15. Foto: Klara Rönnebrand. Se fler bilder från helgens graderingar längre ned.

När 2018 nu börjar gå mot sitt slut kan vi räkna samman och se att Svenska Judoförbundet under året haft 9 graderingstillfällen och att totalt 109 judoka godkänts till 1 dan eller högre grad. Det kan jämföras med 2017 och 2016 då 107 respektive 76 judoka graderades. 

Kristiina Pekkola, förbundsordförande i Svenska Judoförbundet ser positivt på utvecklingen:

– Vi har sedan tidigare nått det högt uppsatta målet 20 000 medlemmar i Vision 2020. Nu kan vi även konstatera att vi inte bara växer i kvantitet utan även i kvalitet vilket är otroligt viktigt för svensk judos fortsatta utveckling. Jag vill rikta ett stort grattis till alla som graderats under året och också tacka alla som ställt upp som examinatorer på graderingarna och inte minst alla fantastiska tränare och träningspartners som hjälpt till och bidragit till deras utveckling. Tillsammans utvecklar vi svensk judo!

Fakta om graderingar:

Graderna i judo är indelade i två grupper. De grupperna kallas kyu-grader respektive dan-grader. Kyu-graderna kommer före dan-graderna. Kyu-grader (alla färgade bälten från vitt till brunt bälte) utfärdas på klubbnivå av licensierade instruktörer. Dan-grader utfärdas på zon- eller riksnivå av en av Svenska Judoförbundets förbundsstyrelse  särskilt utsedd arbetsgrupp, arbetsgruppen för dan-grader, och de examinatorer som arbetsgruppen godkänt, eller av förbundsstyrelsen. 

Antalet dan-grader är tio. De är numrerade i stigande ordning från ett till tio och benämns 1 dan, 2 dan osv. Innehavare av dan-grader bär som regel svartbälte till judodräkten. Personer med 6-8 dan kan istället för det svarta bältet bära ett bälte med omväxlande med röda och vita fält. Personer med 9 och 10 dan kan istället för det svarta bältet bära ett rött helfärgat bälte. De nuvarande högst graderade judoka i Sverige har 7 dan.

Bilder från helgens graderingar.

Zongradering Kristianstad 2018-12-15. Foto: Patrik Lindblom

 

Zongradering Kristianstad 2018-12-15. Foto: Patrik Lindblom

 

Riksgradering Stockholm 2018-12-16. Foto: Ann Löf.

 

Riksgradering Stockholm 2018-12-16. Foto: Ann Löf.