Uppnått utbildningsmål för Vision 2020

Arbetet mot Vision 2020 fortsätter i en positiv riktning framåt och nu kan vi fira att ännu ett mål inom visionen har  uppfyllts – målet om minst 20 nationella utbildningar per år!

Under 2018 har 24 st utbildningar på nationell nivå genomförts, vilket innebär att vi inte bara uppnått målet för 2020 med att genomföra minst 20 riksutbildningar per år utan också överskridit målet med 20 % och passerat milstolpen redan två år tidigare planerat.

 

Sedan det nya utbildningssystemet lanserades 2013 har kurvan pekat uppåt varje år för de genomförda riksutbildningarna inom alla olika verksamhetsområden. Bara under 2018 har det genomförts 9 st fler utbildningar jämfört med 2017, självklart har de nya utbildningarna inom fallprojektet, Judo 4 Balance bidragit till stor del till den ökningen.

Utvecklingen av antalet nationella utbildningar i svensk judo de senaste åtta åren.

Detta visar tydligt att det finns ett stort engagemang runt om i landet och att vi färdas i en gemensam riktning. Alla våra utbildare i de olika kurserna har gjort ett fantastiskt arbete över lång tid som gjort det möjligt att hålla så många utbildningar, år efter år, med så hög kvalitet. Naturligtvis har också Karin Strömquist Bååthe en stor del i att vi nu kan bocka av det tredje visionsmålet, Karin har fungerat som SJF:s utbildningskoordinator sedan Vision 2020 fastställdes av förbundsmötet 2012.

Bilden är från den senaste genomförda utbildningen, assisterande klubbtränarutbildning i Gislaved. Foto: okänd

Det goda arbetet vi ser inom svensk judo ska vi fortsätta med i framtiden för att fortsätta att bidra till den positiva utvecklingen och mot nästa visionära mål för svensk judo.

Klara Rönnebrand
Utbildningskonsulent