SJF:s nya antidopningprogram godkänt

Svenska Judoförbundet har fått sitt nya antidopningprogram godkänt av RF – som är Sveriges Nationella antidopningorganisation (NADO). Senast den sista november ska alla specialidrottsförbund uppdatera och få sitt antidopningsprogram godkänt av RF.

Vårt antidopningsprogram innehåller både definitioner på vad dopning är, beskrivning av hur vi organiserar vårt antidopningarbete, hur förseelser mot antidopningreglerna hanteras, hur det fungerar med dispenser för ordinerade mediciner, vad som gäller vid dopningskontroller, den information och utbildning som bedrivs inom området i svensk judo och vår handlingsplan för vårt antidopningarbete. Hela antidopningprogrammet ligger i vår publika dokumentbank och du hittar det via denna länk: SJFs antidopningprogram 2018

”Vaccinera klubben” är ett arbetsunderlag från RF som alla klubbar rekommenderas att genomföra liksom ”Antidopingsnack”. Båda finns på RFs hemsida. Klubben kan också få bidrag från Idrottslyftet för att arbeta bland annat med ”Vaccinera klubben” genom ”Värdegrundslyftet”. I samband med antidopinginformation informeras också om ”friskvård” och vikten av en sund livsstil istället för ett kortsiktigt användande av kosttillskott.