Förtydligande om spridning av resultat efter idrottstävlingar

Med anledning av att det uppstått frågor och diskussioner hur reglerna i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ska tolkas i samband med idrottstävlingar och speciellt när det gäller publicering av resultat från judotävlingar så vill Svenska Judoförbundet tydliggöra följande:

Någon grund för tolkningen att det skulle vara olagligt att publicera resultatlistor från idrottstävlingar med namn på tävlande samt klubbtillhörighet finns inte i litteratur, praxis eller i lagakraftvunna rättsfall.

 

Den mest konkreta vägledning för att säkerställa en korrekt tillämpning av reglerna i dataskyddsförordningen som vi inom idrotten kan få är den uppförandekod som Riksidrottsförbundet, RF, har tagit fram och Datainspektionen, DI, godkänt. Om det skulle avgöras ett rättsfall som går emot det som står i uppförandekoden så kommer RF i samråd med DI att revidera uppförandekoden så att den följer den tolkning som fastställts i domstol och SJF kommer då att informera om den ändrade tolkningen.

 

I RF:s uppförandekod anges två lagliga grunder för registrering och behandling av personuppgifter inom ramen för idrottstävlingar: Avtal respektive Uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för de grunderna så inkluderas också behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor och spridning av sådan data, bl. a. till media. Men, självklart behöver vi vara mycket återhållsamma med vilka uppgifter som tas med i t. ex. en resultatlista. I uppförandekoden så anges också att barns personuppgifter ska behandlas med särskild försiktighet och endast i undantagsfall med Intresseavvägning som laglig grund (som t. ex. när det gäller publicering av bilder på internet).

 

Det som är mycket viktigt är att alla som i något sammanhang registrerar och behandlar personuppgifter – som t. ex. vid en judotävling, har tydliga dokumenterade rutiner för att hantera klagomål från enskilda vad gäller hantering av personuppgifter samt rutiner för att radera eller dölja enskilda personers uppgifter.

 

Nu så här sex månader efter att den nya dataskyddsförordningen infördes så kan vi också konstatera att det har utkristalliserats en allmän praxis när det gäller publiceringar av resultat från olika idrottstävlingar. Det vi då ser är att både föreningar och förbund i olika idrotter redovisar resultat från tävlingar, både lokala, regionala och nationella tävlingar och att resultatlistorna alltid innehåller namn, ofta även klubbtillhörighet, mer sällan födelseår och endast i undantagsfall andra personuppgifter. Per den 8 november 2018 så finns det inget pågående ärende, anmälan eller klagomål hos datainspektionen vad gäller publicering av resultat eller annan resultatrapportering från idrottstävlingar inom någon idrott, vare sig för barn eller för vuxna.

Om du har ytterligare frågor så kan du vända dig till:
Erik Vesterlund, ansvarig för personuppgifter i SJF, erik.vesterlund@judo.se
För allmänna frågor om dataskydd: dataskydd@rf.se

Foto och grafik: © Adobe Stock