IJF:s nya sätt att presentera reglerna

IJF har nu samlat alla regler som gäller tävlingsjudo i ett enda dokument.

Här hittar du den del som gäller tävlingsreglerna, regler för dräkterna samt ordlista.