Höstens medlemsregistrering

Kom ihåg att registrera era medlemmar i IdrottOnline senast den 30 september. Stadgarna föreskriver att alla klubbar ska registrera sina medlemmar minst två gånger per år, den sista februari och den sista september.

Tänk på att alla medlemmar som redan är inskrivna ska stå kvar året ut vid registreringen på hösten, eftersom medlemskapet gäller året ut. Så det är bara de nya medlemmarna som ska läggas in.

Om ni har frågor eller vill ha vår hjälp. Ta kontakt med huvudkontoret.
Ni når oss via mail info@judo.se eller på telefon 018 430 05 10.
Ni kan också ta hjälp av IdrottOnline. Använd länken nedan:
http://idrottonline.se/servicecenter – !/category/1000128885

Om ni inte registrerar era medlemmar i ert medlemsregister i IdrottOnline före den 30 september så riskerar ni att förlora rätten att delta i arrangemang som anordnas av SJF (tävlingar, graderingar, utbildningar mm).

Tveka inte att ta kontakt, vi kan hjälpa till.

Huvudkontoret SJF
018 430 05 10