Ansökan om individuella SM 2019 och övriga tävlingar 2019.

Tävlingsutskottet önskar att alla som önskar arrangera SM-helgen 2019 (U18, U21, senior och veteran) inkommer med sin ansökan senast den 5/10. Ansökan till SM bör utformas som en bid-book med information om: presentation av orten, resealternativ, boende, arena, föreslaget program och organisation för arrangörsklubben. Datum bestäms i samråd med TU, men kommer som vanligt vara i slutet av vårterminen.

För ansökan om övriga tävlingar under vårterminen 2019 på distrikt, regional eller nationell nivå gäller sista ansökningsdatum 14/10.
Ansökan ska innehålla önskat datum, plats och vilka kategorier som innefattas.

/Sofie Björklund
ordförande Tävlingsutskottet