Hur ska vi ta Kata vidare i Sverige?

Ett stort tack alla ni som gav oss återkoppling och svar på den Kata-enkät som skickades ut i slutet av förra året. I slutet av januari genomförde vi även en workshop (”Hur vi ska kunna ta Kata vidare i Sverige?”) för de som var närvarande på Svenska Judoförbundets ledarkonferens.

All denna input har nu behandlats i Förbundsstyrelsen och vi har kommit fram till följande fyra
områden som vi vill/behöver jobba med för att fortsätta utvecklandet av kata i Svensk Judo och därigenom skapa större intresse för att träna kata.

Förslag på projekt är:

  • Hur ska vi lära ut kata till barn på ett roligt/bra sätt?
  • Hur gör vi för att starta upp kata tävlingar för barn/ungdomar?

Vi söker också efter intresserade personer som känner för att ta en aktiv roll i:

  • Hur gör vi för att samordna/arrangera tävlingar nationellt/distrikt?
  • Hur gör vi för att samordna/arrangera läger nationellt/distrikt?

Vi söker dig som vill medverka till utvecklandet av kataverksamheten inom Svensk Judo på klubbnivå, distriktsnivå och nationell nivå. Är du intresserad? Hör av dig till eva.johansson@judo.se och ida.lindgren@judo.se!

Foto: Tilda Avesson