Svensk Judo får Europeiskt jämställdhetspris

Vid den avslutande banketten efter EM I Tel-Aviv så fick Svenska Judoförbudet, SJF, ta emot en särskild utmärkelse från det Europeiska Judoförbundet, EJU. Priset delades ut för det arbete som svensk judo gjort under flera års tid som 2017 resulterade i att svensk judo ökat antalet kvinnliga medlemmar med 50 % på fem år och uppnått målen med en jämställd organisation.

Kristina Pekkola tar emot EJU:s pris vid EM-banketten i Tel-Aviv, foto: Carlos Ferreira, EJU

Priset delades ut av EJU:s Education Director Laurent Commanay och togs emot av SJF:s ordförande Kristiina Pekkola som konstaterade att svensk judo inte prisas för något särskilt projekt eller för att ha nått något specifikt mål utan för att ha ökat kvinnors deltagande och delaktighet i hela landet och på alla nivåer, i klubbar, distrikt och på förbundsnivå.

Det är första gången som EJU delar ut ett sådant pris och valet av svensk judo som mottagare är en bekräftelse på att alla delar inom svensk judo gjort en betydelsefull förändring under de senaste fem-sex åren. Klubbar som har erbjudit en verksamhet där alla kan känna sig välkomna och inkluderade och att klubbarna också gett alla – oavsett kön – möjlighet att utbilda sig och utvecklas som idrottsledare, vilket gett fler unga välutbildade ledare som också engagerat sig i verksamheten såväl på distrikts- som nationell nivå.

Judo5-projektet demonstrerar mångfald, foto Helena Karlsson

Klubbarnas insats har kompletterats med framgångsrika projekt som KUL för unga, Judo5, Judo4Life, KUL mentorprogram och en målorienterad och flexibel, projektbaserad organisation där det blivit enklare att fånga upp och erbjuda unga ambitiösa ledare ett utrymme och en plattform för sina idéer och sitt engagemang.

Det är också första gången som svensk judo fått en officiell utmärkelse av det Europeiska Judoförbundet, en bekräftelse på att svensk Judo blivit mer etablerad inte bara på den europeiska arenan utan också i det större internationella perspektivet.

Kristiina Pekkola med EJU:s pris till alla i svensk judo! Foto: Erik Vesterlund