Ny logotyp för svensk judo

Ny logotyp för svensk Judo

Under 2017 så har förbundsstyrelsen arbetat med att ta fram en ny logotyp för Svenska Judoförbundet. I samband med förbundsmötet den 3 mars 2018 så presenteras SJF:s nya logotyp.
Den logotyp som Svenska Judoförbundet, SJF, har valt som symbol för sin organisation och verksamhet har både verklig och symbolisk betydelse. Den verkliga betydelsen är ”svensk Judo”, logotypen inkluderar all verksamhet och alla organisationer som utgör svensk judo, både förbundet, distrikten, alla medlemsklubbar och utövare och den judoverksamhet som de organisationerna och utövarna utför.

Den symboliska betydelsen är mångfaldig: Det tydligaste är valet av färger, gult och blått som symboliserar Sverige och att det är en nationell organisation och en i huvudsak nationell verksamhet. Men under ordet ”Judo” finns ett blått fält som symboliserar en judomatta, en japansk tatami. Med den så har logotypen en symbolisk koppling till judosportens ursprungsland, Japan. Placeringen av orden ”svensk Judo” ovanför det blå fältet symboliserar också att svensk Judo står stadigt på judomattan och på den japanska traditionen som också innefattar den värdegrund som är gemensam för all judo i världen. Den stadiga placeringen och logotypens liggande något rektangulära form uttrycker också balans som är en viktig del i judosporten, i en organisation och i en enskild människas liv.

Det finns också två riktningar som uttrycks i logotypen. Det blå fältet, judomattan, avslutas med en spets åt höger, en pil som är riktad framåt, som anger att judosporten, svensk judo och judoutövare rör sig framåt, är på väg in i framtiden och hör framtiden till.

Både ”J” och ”d” i Judo avslutas också med en spets, en pil som pekar uppåt. Riktningen uppåt anger något som utvecklas och blir bättre. Även här handlar det både om sporten som sådan och om utövarna. Judosporten utvecklas hela tiden, både teknikerna och tävlingsreglerna och svensk judo arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Det yttersta målet med judo, som det formulerades av judons grundare Jigoro Kano, är också att utövarna ska utvecklas fysiskt och mentalt som människor för att kunna göra värdefulla bidrag till samhället.

Som ett grafiskt element som också kommer att användas i förbundets kommunikation, men som inte kommer att vara en del av själva logotypen så har vi också tagit fram en figur som vi kallar för ”vännerna” som kommer att finnas i lite olika varianter kopplat till vår värdegrund. Den första figuren som vi börjar använda som finns här i hemsidans sidhuvud och kommer att finnas på våra dokument- och presentationsmallar har också den symboliska betydelsen av ”Judo – den följsamma vägen”.