EU-förordningen GDPR ersätter Personuppgiftslagen

Såväl judoförbundet som distrikten och föreningarna kommer att beröras av den nya EU-förordningen, General Data Protection Regulation – GDPR, som efter den 25 maj 2018 kommer att ersätta Personuppgiftslagen.

Inom förbundet arbetar en grupp nu med att anpassa förbundets system till GDPR.
Ett första steg är att inventera vilka system som kommer att påverkas av den nya EU-förordningen. Detta inledande arbete planeras vara slutfört den 28 mars.
Därefter vidtar arbetet med att fastställa vilka åtgärder som krävs för att anpassa systemen. En viktig fråga att besvara blir hur tävlingsverksamheten kommer att påverkas.

Tanken är att föreningarna också ska kunna få råd för sin anpassning till EU-förordningen.

Riksidrottsförbundet, RF, har nyligen presenterat en folder om GDPR: ”Behandling av personuppgifter – uppförandekod för idrottsrörelsen” – ladda ner den här.

RF har aviserat att ytterligare information kommer den 28 mars.