Samverkan för ökad fallkompetens

Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring inleder ett unikt samarbete för att minska personligt lidande och kostnader i samband med fallolyckor. Med särskilt utbildade fallinstruktörer så kommer arbetsgivare att erbjudas fallpreventiva träningsprogram för att öka fallkompetensen i svenskt näringsliv.

Att ramla och falla är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsplatsolyckor. Nästan fyra av tio allvarliga olyckor är en fallolycka. Och hälften av de olyckorna leder till någon grad av medicinsk invaliditet.

Det är något som Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring vill göra något åt tillsammans.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har det gjorts en del framsteg för att minska fallolyckor på jobbet. Det handlar om åtgärder som att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment. Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Det är på det området som samarbetet mellan AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet kan göra skillnad.

Inom judon finns det unika träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt.

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet.

På AFA Försäkrings hemsida så kan du också få mer information om samverkansprojektet med Svenska Judoförbundet.

Du kan också läsa vidare på Svenska Judoförbundets hemsida om samverkansprojektet med AFA Försäkring och SJF:s olika fallpreventiva program.