Handlingarna till förbundsmötet 2018

Den 29 januari kallades ombud för medlemsföreningar och judodistriktsförbund till 2018 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet. Nu finns samtliga handlingar till förbundsmötet tillgängliga.

Förbundsmötet hålls på Scandic Crown hotel, Polhemsplatsen 3, Göteborg, lördagen den 3 mars 2018. Kallelse till förbundsmötet hittar du i SJF:s publika dokumentbank.

Samtliga ombud behöver lämna fullmakt innan förhandlingarna börjar och senast kl 10.30. Om fullmakten inte presenteras i original vid registreringen inför förbundsmötet ska den vara SJF:s kansli tillhanda senast den 1 mars 2018. Även fullmakten finns i dokumentbanken.

Handlingarna till förbundsmötet finns nu tillgängliga i SJF:s publika dokumentbank via hemsidan www.judo.se eller direkt via denna länk: Handlingar Förbundsmöte 2018. Den som vill ha handlingarna utskrivna och skickade till sig måste kontakta kansliet, tel: 018-430 05 10 eller epost: info@judo.se, senast den 22 februari 2018.

Välkommen till årets förbundsmöte!

/Förbundsstyrelsen

Länk till kallelse, dagordning och fullmaktsblankett i dokumentbanken