Nyheter från landslaget inför 2018

Utvecklingstävlingar och läger för U13, U15 & U18
För att öka den nationella konkurrensnivån och erbjuda kvalitativa tävling samt ökat antalet tillfällen för nationell träning så kommer landslaget under 2018 att sanktionera fyra nationella tävlingar. Tävlingen kommer att följas upp av ett läger med två träningspass dagen efter tävlingen. Detta innebär att landslaget kommer att ha en representant på plats för att observera tävlingen och aktiva samt leda träningen efter landslagets träningsmodell.

Följande tävlingar kommer att vara sanktionerade under 2018:

 • 10–11 februari Borås Judo Challenge
 • 21–22 april Södra Judo Open
 • 8–9 september Linde Open
 • 10–11 november Staffanstorp Games

Utvecklingstrupper
För U18 så kommer det under 2018 inte att finnas någon namngiven utvecklingstrupp utan aktiva kommer att tas ut till varje enskild aktivitet. Riktlinjerna för uttagningar kommer att publiceras på www.judo.se men dom är snarlika som under 2017. Detta för att vi vill skapa en miljö där fokus minskas på enskilda resultat och vilka som är med i gruppen eller inte, i denna kategori så händer det väldigt mycket på kort tid och det är svårt att begränsa gruppen till vissa aktiva. Vi vill ge så många som möjligt möjligheten att få ta del av landslagets upplägg och information för att på sikt ge aktiva rätt förutsättningar att lyckas internationellt.

För U21 kommer det att finnas en utvecklingstrupp samt en utvecklingstrupp A. Men då vi nu gör en omstart så kommer vi att ta ut den första truppen under februari/mars och en A trupp lite längre fram.

European Cup
Nytt för 2018 är att för aktiva i U18 och U21 så kommer landslaget låta klubbarna åka på egen hand till två European Cup samt det efterföljande internationella träningslägret.

För U18 kommer följande två tävlingar vara öppna:

 • 17–21/2 European Cup Fungerola, ESP
 • 2–7/3 European Cup Antalya, TUR

För U21 kommer följande två tävlingar vara öppna:

 • 17–22/3 European Cup Coimbra, POR
 • 7–11/4 European Cup Lignano, ITA

För senior så är samtliga European Cup-tävlingar öppna att delta på med undantag för dem som landslaget åker på med en officiell trupp. Grundkrav för att aktiva skall få deltaga på European Cup är (gäller alla kategorier):

 • Nordisk nivå: Medaljer på SM, NM, Budo Nord eller motsvarande.
 • Aktivt konto på Athlete Analyzer som är delat med samtliga förbundstränare och landslagschef. Kontot skall innehålla träningsdokumentation samt en träningsplanering. Aktiva som tävlar på EC måste stanna minst två dagar på det efterföljande träningslägret. Landslaget kommer att ha 1–2 ledare på plats under tävling och läger för observation och
  stöd.

Klubb skickar förslag på aktiva som uppfyller dessa krav till landslagschef. Landslaget godkänner aktiva och tränare samt skicka inbjudan till tävlingen. Vid godkännande så skall anmälan göras i god tid via kansliet. Namn, boende samt resa skall mejlas i korrekt formulär (de hittar ni på tävlingens sida på www.eju.net) till Tilda Avesson på kansliet senast 5 arbetsdagar innan deadlines i arrangörens anvisningar. Inga efteranmälningar kommer att accepteras!

Samtliga kostnader faktureras klubbarna och måste betalas innan tävlingsstart! För aktiva som inte har tävlar på EC tidigare så måste en Judobase-licens erhållas och detta skall lösas med kansliet i god tid. (gäller även ledare)

Kansliet: tilda.avesson@judo.se
Landslagschef: robert.eriksson@judo.se

Övrigt
2018 kommer precis som tidigare år att bli väldigt intensivt och landslaget kommer främst att jobba efter två inriktningar, den ena mot Tokyo 2020 och den andra mot Paris 2024. Mot Tokyo så kommer satsningen främst vara på några aktiva och under 2018 så inleds OS-kvalet i maj, inriktningen för denna grupp är dels att förbereda inför OS kval men i första hand så ligger fokus på resultat i Tokyo.

Mot Paris 2024 så kommer vi att fortsätta att jobba brett och på en större grupp där fokus kommer att fortsätta vara utbildning samt ett ökat internationellt tävlande och tränande. Detta för att ge så många som möjligt verktygen för att klara en internationell seniorsatsning mot 2024 och även bortom detta. Mer information om landslagets verksamhet och upplägg kommer att presenteras i samband med riksrandorin i Lindesberg den 20–21 januari 2018. Planering, uttagningsriktlinjer osv kommer inom kort att läggas upp på landslagets sida på www.judo.se

Robert Eriksson
Landslagschef SJF
Robert.eriksson@judo.se