Ätstörningar vanligt inom viktklassidrotter – vad kan du som coach göra?

Rikdsidrottsförbundet (RF) arrangerade den 26 Oktober en nätverksträff för elittränare inom viktklassidrotter på Bosön.

Deltog gjorde tränare med koppling till landslagsverksamhet inom viktkänsliga idrotter, och judoförbundet representerades av undertecknad och Carin Fritzell-Hamnlund från Judogymnasiet i Lindesberg. Dagen bestod av föreläsningar och diskussioner från 8:45 till 17:00 då träffen avslutades.

Schemat för dagen:

  • Viktreglering: Idrottsmedicin, idrottsnutrition, fysiologi och psykologi
  • Föreläsning av Ina Garthe PhD, Head of Sport nutrition, Olympiatoppen, Norge.
  • Viktreglering: En idrottares perspektiv där Emma Fredh berättade om sin roddkarriär kopplat till vikten.

En återkommande punkt var hur coacher kan påverka aktiva positivt när de minskar eller helt tar bort vikten som en prestationsfaktor, och istället fokuserar på andra utvecklingsområden. Det är ingen nyhet att olika ätstörningsbeteenden är vanligt förekommande inom viktklassidrotter, och det är vi ledare som bär ett stort ansvar i att skapa en kultur där vikten inte hamnar i centrum för idrotten. Det finns många faktorer som är viktiga för att bli bra i judo, men kroppsvikten är inte en
sådan.

Blir man uttagen att representera Sverige så är det alltid den aktives insats och prestation på mattan som ligger som grund. Det finns inget mening med att försöka gå ner eller hålla en viss vikt för att fortsätta bli uttagen.

Om det finns föräldrar, tränare eller aktiva som har frågor eller funderingar kring vikt eller ätstörningsproblematik är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Förbundstränare
Johan Berg
johan.berg@judo.se