Viktiga och intressanta seminarium under RF:s Elitidrottskonferens

Mellan​ ​12-13​ ​oktober​ ​samlade​ ​Riksidrottsförbundet​ ​(RF)​ ​över​ ​500​ ​ledare​ ​inom​ ​förbundets alla​ ​Specialidrottsförbund​ ​(SF)​ ​på​ ​Scandic​ ​InfraCity​ ​i​ ​Upplands​ ​Väsby.​ ​Konferensens​ ​riktade sig​ ​främst​ ​mot​ ​de​ ​som​ ​arbetar​ ​aktivt​ ​med​ ​elitidrottsutveckling,​ t.ex.​ ​tränare​ ​i​ ​landslag​ ​eller på​ ​RIG/NIU,​ ​eller​ ​ansvarig​ ​på​ ​respektive​ ​SF.

Konferensen bjöd på två typer av föreläsningar: premium och seminarier. Premium var gemensamma föreläsningar på ca 60 min, oftast med utländska föreläsare med expertis på olika områden. Medan seminarierna var korta intensiva 40 minuters föreläsningar. Vid de sju seminarietillfällen som erbjöds hade man upp till 5 olika att välja mellan. Nedan skriver jag kort om vad de seminarier jag besökte handlade om:

Seminarium​ ​1​: Håkan Carlsson, Förbundskapten Orientering.
Håkan berättade om sitt ledarskap och varför han trodde att han varit så framgångsrik med orienteringslandslaget.

Seminarium​ ​2​: Forskningsbaserat utvecklingsarbete för prestationsutveckling.
Man gick igenom hur parakanot tog hjälp av GIH för att utveckla tekniska och grenspecifika
testinstrument i kanotisternas rätta miljö. Tack vare samarbetet med GIH öppnades många dörrar till den akademiska världen och man har lyckats ta fram utrustning som kommer användas under Paralympics 2020.

Seminarium​ ​3: ​Ätstörningar inom idrotten.
Ett viktigt ämne för oss inom judon, då vi viktklass idrotter är en högrisk kategori för ohälsosam viktminskning och ätstörningsbeteenden. Att jobba med viktminskning innan vuxen ålder innebär att man utsätter ungdomarna för en stor risk, både fysiskt och psykiskt. Under seminariet tog man upp hur viktigt det är att skapa en utvecklingsmiljö där fokus ligger på prestationsutveckling från individens utgångsläge och att aktivt jobba med aktivas självacceptans. Många är normalviktiga trots ätstörningsproblematik, så det gavs även konkreta tips hur man kan upptäcka symptom och hur man bör bemöta individen vid sådana fall.

Seminarium​ ​4​: Ettanträning – Växjö friidrotts RIG.
Seminariet belyste hur de nya ettorna på RIG:et var allt mer otränade för varje år som går och hur de arbetar med att förbereda dem för den tränings som sker på RIG:et. De fick ett träningsschema att följa 6månader innan terminsstart, sedan fick dom “specialträning” under termin 1.

Seminarium​ ​5:​ Teater – Upp, upp vi lyfter.
En föreställning om psykisk ohälsa inom idrott.

Seminarium​ ​6:​ ​Therese Alshammar berättade om sin idrottskarriär.
Therese berättade att nyckeln till hennes långa karriär var när hon i senare ålder började jobba mer aktivt med processmål. Detta gjorde dels att pressen inför tävling släppte men också att glädjen i att träna kom tillbaka. Hon satte upp små processmål inför varje vecka, sedan jobbade hon aktivt med denna under varje träning.

Seminarium​ ​7:​ ​Tränarutveckling, från klubbtränare till Förbundskapten, Ulrika Sandmark.
Ulrika berättade om sin karriär-resa från att arbeta som städare till nu bli sportchef, och vilka
nycklar hon tror har varit viktiga. Utöver dessa seminarier fick jag möjlighet att lyssna på flera föreläsare som pratade och prestationsutveckling kopplat till ungdomar. B.la Peter O’donoghue, Stuart Armstrong och Mia Börjesson.

Förbundstränare
Johan Hellberg