Svenska Judoförbundet tar initiativ för ökad falltrygghet

Svenska Judoförbundet, SJF, fortsätter att föra fram judons fallträning som en utmärkt metod för att minska personligt lidande och samhällets vårdkostnader i samband med fallolyckor.

Fallolyckor förorsakar stort lidande för individen både fysiskt och psykiskt, främst är det äldre personer som drabbas. Samtidigt kostar det stora pengar för samhället. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, drabbas fler än 270.000 personer av en fallolycka varje år. Av dessa behöver 70.000 personer sjukhusvård. Den samhällsekonomiska kostnaden är ca 24 – 26 miljarder kronor.

Foto: Alf Tornberg

SJF:s arbete för ökad falltrygghet har pågått en tid och tog fart under Almedalsveckan då förbundsordförande Kristiina Pekkola deltog på ett seminarium om fallolyckor. Nu kommer Kent M Andersson att fortsätta driva arbetet som projektledare under höstens inledande förstudie. Förstudien kommer att omfatta såväl det vetenskapliga perspektivet, med hjälp av professorn i medicinsk fysiologi, Michail Tonkonogi, som det politiska perspektivet, med hjälp av fd riksdagsledamoten Anders Bengtsson och naturligtvis det praktiska perspektivet som arbetsterapeuten Ida Lindgren kommer att arbeta med.

Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke- och balansträning, som tillsammans med en del strukturella åtgärder kan minska fallfrekvensen med upp till 40 %, utan att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar.

”Trots alla fallpreventiva åtgärder så kommer det att uppstå fall”, förklarar Kristiina Pekkola och fortsätter: ”Bara rädslan för att falla skapar fler fall än nödvändigt och en rädd människa spänner sig också och då blir fallet än hårdare och skadorna allvarligare”.

Foto: Alf Tornberg

Judons fallträning gör den enskilde tryggare så att den kan slappna av och i många situationer återvinna sin balans, eller vrida sig och rulla ner mjukare om fallet inte kan undvikas. Det är den dubbla effekten som gör judons fallträning så effektiv att målet är satt till att minska antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av fall från låg höjd med minst 50 %. Inledningsvis så kommer arbetet i höst att inrikta sig på en förstudie för att knyta till sig samarbetspartners, säkerställa politiskt stöd för arbetet, förankra metoderna vetenskapligt, utarbeta övningar och program samt utbilda ledare i falltrygghetsprogrammen. Metoden kommer sedan under 2018 att implementeras i större skala runt om i landet.

Foto: Alf Tornberg

Idrott hela livet är Riksidrottsförbundets, RF, rubrik på sin strategiska plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete. Där poängteras den goda effekt som fysisk aktivitet, motion och friluftsliv har för att minska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och övervikt (RF 2007). RF har också inför valet 2018 prioriterat frågan om ett offentligt stöd för föreningsidrott för äldre. Men SJF:s ambition är inte i första hand att få fler att träna judo och bli fysiskt aktiva och på det sättet uppnå hälsoekonomiska effekter.

”För vår del är det inte det viktigaste att judosporten ska bli större”, säger Kristiina Pekkola, ”vi kan en effektiv fallteknik som är användbar och vill dela med oss av det för att göra en insats för den enskilda individen och för samhället”.