Hemsidan överlämnad till arbetsgruppen för medier

Under våren så har en projektgrupp arbetat med att skapa SJF:s nya hemsida, som lanserades den 6 juni. Hemsidan har sedan den lanserades uppdaterats och fyllts på med innehåll, en uppgift som är mer ett kontinuerligt arbete än ett uppdrag för en projektgrupp. Därför så har nu projektledaren Kent M Andersson lämnat över ansvaret för hemsidan till arbetsgruppen för medier under ledning av Alf Tornberg. Därmed så är projektgruppens arbete avslutat och projektet är också slutrapporterat till förbundsstyrelsen.

I januari startades ett projekt som syftade till att skapa en ny hemsida, skapa ett nytt intranät och en organisation för dessa inklusive de social medier som Svenska  Judoförbundet valt att finnas på. Grunder för projektet var en förstudie där vi frågade medlemmarna vad de vill se på en ny hemsida samt statistik på besökande på de olika delarna av den gamla hemsidan. Svaren och statistiken var samstämmiga. Man var i första hand intresserad av:

  • landslagen
  • utbildning
  • kalendarium
  • nyheter
  • dokument

Vidare framkom synpunkter på att hemsidan ska vara mer lätt navigerad än den tidigare hemsidan och att SJF:s  interna dokument etc. skulle finna på ett separat intranät.

Utefter detta skapades den nya hemsidan och ett nytt intranät (som alla som har en judo.se adress har tillgångar till). Vidare har vi bestämt att SJF skall finnas på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube.

Det är nu den nya kommunikations- och mediegruppen bestående av Alf Tornberg (ordförande och ansvarig utgivare), Tilda Avesson, Magnus Ask, Eleonor Borg-Hansen, Sebastian Jansson, Johan Orrbo, Niklas Strandberg och Christer Löfgren som nu tar vid. I helgen hade de utbildning tillsammans med det avlämnade web-projektet och Svenska Judoförbundets Ordförande, Kristiina Pekkola.

Foto: Kent Andersson

 

Lycka till önskar Kent M Andersson (projektledare för web-projektet)