Lärorikt domarseminarium med Franky De Moor

Under veckoslutet 19-20 augusti samlades 44 av förbundets domare till ett seminarium på Quality Airport Hotel i Märsta. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner, var gästföreläsare och gick igenom de nya regeländringarna från IJF. Massor med exempel av domslut från VM och OS analyserades och deltagarna fick agera domare innan facit presenterades.
Dick D. Johansson, Franky De Moor, Christer Löfgren och Mario D´Alessandro. Foton: Alf Tornberg
Årets domarseminarium hade komprimerats att omfatta lördag eftermiddag och kväll samt söndag förmiddag så att deltagarna endast behövde en övernattning. Seminariet var även öppet för tränare och coacher, men endast en coach deltog under denna helg. Såväl domarutskottets ordförande Dick D. Johansson och Franky De Moor framhöll vikten av att domare och coacher diskuterar regeltolkningarna tillsammans eftersom de båda grupperna har olika fokus under en match. Domaren ska döma opartiskt medan coachen endast fokuserar på sin adept. Det bäddar för olika syn på domslut och regeltolkning.
Franky De Moor demonstrerar tillåtna och förbjudna grepp på Dick D. Johansson. Foton: Alf Tornberg