Arrangör sökes för Svenska Mästerskap 2018

Tävlingsutskottet (TU) söker arrangörer för:
Svenska Mästerskap för kadetter, juniorer, seniorer och veteraner
Svenska Mästerskap för Lag och för Kata.

Individuella Svenska Mästerskap hålls i slutet av vårterminen, exakt datum kan beslutas i samråd med Tävlingsutskottet.

Svenska Mästerskap för Lag och för Kata hålls i slutet av höstterminen, exakt datum kan beslutas i samråd med Tävlingsutskottet.

Intresserade klubbar kan inkomma med ansökan till tu@judo.se senast den 30 september. Ansökan ska innehålla förslag på datum, plats, information kring tilltänkt lokal, boende på eller kring orten samt vilka som är tänkta att ingå organisationskommittén. För exempel på ansökningar från föregående år här (länk).

Vid frågor kontakta TU på tu@judo.se.