Andra mästerskapsuttagningen i år för Björn Nyberg

Björn Nyberg har för andra gången i år blivit uttagen av EJU:s Referee Commission till en stor mästerskapsturnering. Tidigare i sommar dömde Björn Ungdoms-OS. Nu är det klart att han är en av de 24 utvalda att döma J-EM i Maribor i  september.