Stig Forsberg, en svensk judopionjär har gått bort

Stig L F Forsberg

Stig Forsberg föddes i Brännkyrka församling i södra Stockholm den 27 juli 1922. Han växte upp på Södermalm och tog realexamen vid Södra Latin 1938. Han tog Ingenjörsexamen vid Tekniska Institutet 1940 och arbetade sedan på befästningsarbeten i Oxelösunds skärgård 1940 – 41. Efter militärtjänst kom han i september 1964 till Svenska Riksbyggens konstruktionskontor. Då flertalet på kontoret var flyktingar från ett antal andra länder kom det att prägla hans intresse för andra länder och kulturer. 1947 började han hos prof. Henrik Kreuger samtidigt som han återupptog sina studier som ledde fram till en studentexamen som privatist 1950. 1951 – 53 var han ordinarie studerande på KTH. 1950 gifte han sig med Margareta från Hemmarö i Roslagen och fick sönerna Lennart och Gunnar. Från 1948 till 1974 hade han en egen konsultverksamhet som byggnadskonstruktör med specialitet på skolor och sporthallar.

1958 kom han i kontakt med judosporten och bildade 1960 tillsammans med andra aktiva Stockholms judoklubb. 1964 fick klubben egna lokaler i Brännkyrkahallen med fyra olika budosporter på programmet. För att höja nivån på tränarna skickade han de två främsta till Tenriuniversitet i Japan för två års träning I judo. En av dem är numera gift och bosatt i Japan. Han gjorde likadant när han blev ordförande i aikidoklubben. I augusti 1971 startade han Högdalens judoklubb och ett halvår innan kontaktade han alla skolor utanför T-bana 19 och ville ha samarbete för att genom judoträning hjälpa mobbade barn. Han kontaktade även PBU i Högdalen men svar tillbaka att det fanns betydligt lämpligare saker för dem än judo! 1972 gjorde han en sociologisk studie som omfattade 167 barn I åldrarna 7 – 15 år. 12 av dessa hade problem och svaren visade att Just dessa barn hade blivit bättre eller mycket bättre ibland annat kontakten med kamraterna. ”Ni har gjort mycket mer för mitt barn än vad PBU har gjort” som en mamma uttryckte det.

Stigs stora engagemang för japanska budosporter och kulturen där bakom gjorde att han sadlade om och 1974 blev han anställd som förbundskonsulent (generalsekreterare) i Svenska Budoförbundet som varade fram till hans pensionering 1987. 1989 tilldelades han av japanska regeringen ”The order of the Sacred Treasure”. Efter pensioneringen läste han japanska på Stockholms universitet och gick, då han var över 80 år, en kortkurs på GIH. På senare år har han rest bland annat i Indonesien och där var det ryggsäck och liggunderlag som gällde.

Stig Forsberg, 94 år, avled på lördagen den 10 juni 2017

Lars Österlund, Svenska Judoförbundet

Thomas von Gregerfelt, Svenska Aikidoförbundet