Uppdaterade tävlingsbestämmelser

En uppdatering i Tävlingsbestämmelserna gällande Nationsymbol och flagga på dräkten träder i kraft 2017-06-01.

Nuvarande lydelse:

4 REKLAM, DRÄKT, m.m.

4.3 Följande tillägg av reglerna gäller vid rikstävlingar i Sverige:

● Klubbmärke är tillåtet längst ned på jackans framsida.

● Svensk flagga på bröstet får endast bäras av landslagets medlemmar.

● Reklammärken ska vara utförda i kraftigt bomullstyg och vara väl fästa på dräkten.

Ny lydelse:

4 REKLAM, DRÄKT, m.m.

4.3 Svensk flagga eller SJFs logotyp, placerad på av IJF avsedd plats på bröstet, får endast bäras av landslagsaktiva. Med landslagsaktiva avses alla de som listas av landslaget på SJFs hemsida. Detta gäller på tävlingar såväl i Sverige som utanför.

TB kan du hitta i sin helhet i dokumentbanken.