Nya utskottsordförande

Vid senaste förbundsstyrelsemötet utsågs Sofie Björklund till ny ordförande i Tävlingsutskottet och Joakim Zander till ordförande i Instruktörsutskottet, som är ett nytt utskott. I Domarutskottet är Dick D. Johansson fortfarande ordförande.