För att åskådliggöra vägen till landslaget har Svenska Judoförbundet tagit fram en utvecklingstrappa som innehåller riktlinjer kring hur man kan tänka vad gäller träning och tävling för olika åldrar.

En enkel visualisering av trappan ser ut så här:

Trappan ska läsas nerifrån och upp och kan kort sammanfattas i fyra steg: utbildning – utveckling – prestation – resultat. Det innebär att fokus i U18 och U21 främst ligger på utbildning och utveckling.

Se nedan för mer detaljerade instruktioner för respektive ålder.

Detaljerad utvecklingstrappa

Meny