För att åskådliggöra vägen till landslaget har Svenska Judoförbundet tagit fram en utvecklingstrappa som innehåller riktlinjer kring hur man kan tänka vad gäller träning och tävling för olika åldrar.

En enkel visualisering av trappan ser ut så här:

Trappan ska läsas nerifrån och upp och kan kort sammanfattas i fyra steg: utbildning – utveckling – prestation – resultat. Det innebär att fokus i U18 och U21 främst ligger på utbildning och utveckling.

Se nedan för mer detaljerade instruktioner för respektive ålder.

Detaljerad utvecklingstrappa

Steg: Lekande träning – ”Judo är kul”

Generellt fokus

 • Lek & rörelseglädje!
 • Balans
 • Koordination
 • Allmän motorik
 • Allmän grundträning

Träningsinsats

1-3 pass / vecka + spontan aktivitet

Antal träningsveckor

Lämpligt med cirka 40 träningsveckor per år

Tävlingar per år

Lämpligt med 4-5 tävlingar per år

Gynnsamt att utveckla

 • Balans & rytm
 • Koordination
 • Rörelse
 • Samarbete

Grenspecifika färdigheter/fokus

 • Fallteknik
 • Rörelse
 • Grundteknik tachiwaza/newaza

Ramar & stödapparat

 • Bostad
  • Hos föräldrarna
 • Studier / Jobb
  • Grundskola
 • Ekonomiskt & organisatoriskt stöd
  • Föräldrar & klubb
 • Träningsmiljö
  • Positiv träningsgrupp mixat tjejer & killar
  • Engagerade ledare
  • Kvalificerade ledare
 • Läger
  • Klubbläger, distrikt
 • Tävling
  • Klubb, distrikt
 • Tränarkompetens
  • SJF
 • Klubbutrustning
  • Ingen specifik
 • Individuell utrustning
  • Träningskläder
 • Medicinsk stödapparat
  • Skolhälsovård

Uppföljning, färdighet, utbildning

 • Träningsuppföljning
  • Ingen specifik
 • Testuppföljning
  • Ingen
 • Mental profil & färdighet
  • Träningsglädje
  • Positiv självbild & självtillit

Resultatmål

Genomföra nationella tävlingar.

Kapacitetsmål

Inga kapacitetsmål för denna åldersgrupp.

Steg: Levande träning – grund- och uppbyggnadsstadiet

”Jag älskar judo – vill lära och träna mer”

Generellt fokus

 • Lek & träningsglädje!
 • Teknik & balans
 • Allmän grundträning
 • Allmän mental träning
 • Lyft och testa teknik

Träningsinsats

4-6 pass / vecka + spontan aktivitet. 200-300 timmar per år + spontanidrott.

Antal träningsveckor

Lämpligt med cirka 40 träningsveckor per år

Tävlingar per år

Lämpligt med 8-10 tävlingar per år

Gynnsamt att utveckla

 • Tekniska färdigheter.
 • Snabbhet
 • Allmän styrka
 • Allmän aerob uthållighet

Grenspecifika färdigheter/fokus

 • Grundteknik
 • Kombinationer
 • Kontringar
 • Rörelse
 • Position/hållning
 • Övergångar NW-TW