Svenska Judoförbundets huvudkontor ligger i UTK-hallen på Edith Södergrans gata 7 i Uppsala. Där finns arbetsplatserna för generalsekreteraren, idrottsadministratören, kommunikatören och kontoristen. På kontoret finns också allt SJF-material som kan försäljas och distribueras till klubbar och distrikt.

Om du har några frågor som rör judo eller Svenska Judoförbundet är du välkommen att kontakta huvudkontoret via telefon 018-430 05 10 eller via mail info@judo.se.

Erik Vesterlund

Generalsekreterare

Anställd resurs för Verksamhetsområde Medlemmar
Kontaktperson för RIG, NIU och Nationella Antagningsgruppen (NAG)
E-post: erik.vesterlund@judo.se
Tel: +46 (0)18-430 05 11

Kristin Johansson

Kommunikatör

Anställd resurs för Verksamhetsområde Tävling
och verksamhetsområde Marknad och evenemang
E-post: kristin.johansson@judo.se
Tel: +46 (0)76 – 172 56 32

Klara Rönnebrand

Idrottsadministratör

Anställd resurs för Verksamhetsområde Utbildning
Handläggare för Idrottslyftet
E-post: klara.ronnebrand@judo.se
Tel: +46 (0)70-716 13 43

Åke Sundkvist

Kontorist

Anställd resurs för Verksamhetsområde Medlemmar
och Anpassad Judo
E-post: ake.sundkvist@judo.se
Tel: +46 (0)76-171 74 86

Förutom löpande hantering av olika uppgifter inom våra respektive ansvarsområden så jobbar vi särskilt med de arbetsuppgifter som är noterade i huvudkontorets årshjul:

Kan du inte se plandisc klicka här

Meny