Historia, veteranjudo i Sverige

Svensk veteranjudo pionär – Olle Edeklev 8 dan

I juni månad 2006 frågade Svenska Judoförbundet Olle Edeklev om han var intresserad av att leda och ta ansvar för utvecklingen av svensk veteranjudo. Han skulle samtidigt vara kontaktman mellan Svenska Judoförbundet och Europeiska Judounionens nybildade veteranjudokommitté.

Bakgrunden var att detta skulle ses som ett steg i riktningen mot en breddning av judon och att verksamheten inte endast skulle omfatta tävlingsverksamhet utan också tränings- och lägeraktiviteter.

Olle Edeklev sa ja utan tvekan.

Onsdagen den 18 augusti 2010 på Centre Pierre Charboneau i Montreal, Quebec vid öppningsceremonierna för den 12: e World Masters Judo, där Dr Paposi-Jobb, Andor och Eiko Shepherd presenterade porträttet till Sveriges Kata Sensei och domare, Olle Edeklev. Samtidigt avslöjades att han vara den 20: e som erhöll “Judo Great” och en helt överraskad Sensei Edeklev fick motta denna tavla till applåderna  i Charboneau-centret den synligt rörda Edeklev sitt porträtt från vänner i WMJA.

Tack Olle Edeklev för ditt enastående bidrag till svensk judo!

Olle Edeklev. Foto: Privat.

Svensk veteranjudo-historia i korthet:

2009 bildas en veterankommitté med Olle Edeklev , Jörgen Levander , Anders Karlsson och Ralph Östling.

2014  lämnade Olle Edeklev över stafettpinnen till Anders Karlsson , Jörgen Levander, Ralph Östling och Kenneth Larsson

2016 gjorde Svenska Judoförbundet om organisationen och kommittén blev ett projekt med speciellt uppdrag. Anders Karlsson blev projektansvarig.

2024 gör Svenska Judoförbundet om organisationen och en särskild arbetsgrupp för veteranjudo startas. Hemsidan för veteran-verksamheten flyttar över till judo.se.