En grupp övar på att falla bakåt. En kvinna rullar på rygg bakåt.

Efter bara 10 träningspass kunde forskarna se tydliga förbättringar på testpersonernas fallkompetens, d.v.s. tekniken för hur man ska falla rätt, samt deras fysiska förmåga. Båda dessa faktorer reducerar risken för fall. Foto: Kristin Johansson.

Forskning visar att träningen ger effekt

Det bedrivs flera forskningsprojekt på träningsprogrammet Judo4Balance, både med inriktningen Fallkompetens i arbetslivet och Falltrygghet för äldre.

En ny studie genomförd av Högskolan Dalarna och FoU Sörmland, att visar att Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga risken för fallolyckor och dess skadliga konsekvenser på arbetsplatser.

Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ge ökad fallkompetens hos deltagarna. Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för detta specifika ändamål, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Den nya studien som publicerats i Preventive Medicine Reports är den första som har gjorts på ett fallförebyggande träningsprogram som innehåller både fysisk träning och fallteknisk träning. Det är också den första studie som gjorts på ett fallpreventivt träningsprogram på arbetsplatser med personer i arbetsför ålder.

Tydliga resultat

Studien visade att träningen gav ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt gav bättre fallteknik. Efter 10 veckor klarade deltagarna bland annat att falla bakåt från stående med korrekt fallteknik.

Det är inget snack om saken. Resultatet är starkt och entydigt och pekar åt samma håll. Det är ganska ovanligt i forskningssammanhang, speciellt när man gör studier med människor. Det brukar alltid vara en del av resultaten som sticker iväg åt ett annat håll, men inte i den här studien, säger Michail Tonkonogi.

Hör professor Michail Tonkonogi berätta mer om forskningsresultatet i seminariet om fallolyckor från Virtuella Almedalen 2020. 

Länkar

Meny