Prova-på-webbinarium – så kan fallträning minska fallolyckor på jobbet

Inbjudan till frukostwebbinarium 4 oktober kl. 09.00–09.45 

Fallolyckor är Sveriges vanligaste arbetsplatsolycka och varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Den 4 oktober bjuder Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring in till ett kostnadsfritt webbinarium och prova-på-tillfälle om det beforskade träningsprogrammet Judo4Balance, en beprövad metod som kan förebygga fallolyckor och öka tryggheten på jobbet.

Webbinariet och prova-på-tillfället är öppet för alla företag, organisationer, kommuner och regioner med kollektivavtal. 

Program

 • Information och statistik om fallolyckor på svenska arbetsplatser
  Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring delar med sig av den senaste statistiken.
 • Hur kan judons fallträning förhindra fallolyckor och minska risken att skadas vid fall på arbetet?
  Karin Strömqvist Bååthe, projektledare vid Svenska Judoförbundet, berättar om det särskilt framtagna träningsprogrammet Judo4Balance, som kan genomföras såväl direkt på arbetsplatsen som digitalt. 

  Maria Huglen, biträdande projektledare och licensierad instruktör för Judo4Balance vid Svenska Judoförbundet, berättar om praktiska erfarenheter av fallträning på arbetsplatser. 
 • Vad säger forskningen om det judoinspirerade träningsprogrammet?
  Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi, Medicinsk vetenskap och forskare vid Högskolan Dalarna, berättar om resultaten från forskningsstudierna.
 • Prova-på fallträning 
  Deltagarna i seminariet får prova på delar av fallträningsprogrammet online under ledning av licensierade instruktörer.

Tid: den 4 oktober kl. 09.00–09.45

Plats: digitalt seminarium. En länk skickas ut till dig som anmäler dig.

Anmälan: senast 3 oktober via följande länk: https://bit.ly/397HoYN

Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se 

Länkar: 
Läs mer om samarbetsprojektet som syftar till att minska fallolyckor i svenskt arbetsliv.
Svenska Judoförbundets webb: judo.se/fallprevention/fallkompetens
Afa Försäkrings webb: afaforsakring.se/fallkompetens

Intresseanmälan till fallkompetensträning

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning till sin arbetsplats? För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram inom ramen för detta projekt, måste arbetsgivaren ha kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring. Det finns i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval sker löpande. Till intresseanmälan.


Foto: YMR.